Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Praktijk MKJB: psychotherapie voor kinderen en adolescenten

Praktijk MKJB is voor onbepaalde tijd gesloten. Mocht u vragen hebben dan zijn we momenteel enkel per e-mail bereikbaar.

Praktijk MKJB is een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in het centrum van Barneveld die zich richt op de behandeling van kinderen en adolescenten met psychische klachten en psychiatrische stoornissen binnen hoofdzakelijk de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Daarnaast worden er eveneens behandelingen aangeboden binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).


Wij bieden zowel psychologische hulp alsmede diagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar en hun ouders met uiteenlopende problematiek.
 
Praktijk MKJB richt zich met name op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en adolescenten. Door allerlei oorzaken kan deze bedreigd worden of stagneren. Ons doel is de ontwikkelingskansen te herstellen en/of te optimaliseren. Naast het kind worden ook het gezin en andere belangrijke personen uit de omgeving in de behandeling betrokken.
 
Ieder kind of adolescent is uniek, met zijn of haar eigen problematiek. Binnen de praktijk staat de cliënt centraal. We bieden behandeling op maat afgestemd op de individuele behoefte. Praktijk MKJB tracht de behandeling zo kortdurend mogelijk te houden zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen.
 
Kernwoorden binnen de praktijk zijn: maatwerk, adequaat, betrouwbaar, efficiënt, respectvol, open en samen.


Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route