Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Toestemming ouders

Voor aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben, zal schriftelijke toestemming van zowel vader als moeder gevraagd worden. Wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor eveneens toestemming te geven. Deze andere ouder heeft immers ook recht op informatie over de behandeling.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de psycholoog deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor psychologische hulpverlening. Ook zij hebben recht op geheimhouding. Enkel indien de psycholoog dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de adolescent de geheimhouding kunnen doorbreken.

Praktijk MKJB streeft er overigens wel naar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.
Praktijk MKJB - Spreekkamer Praktijk MKJB - Spreekkamer Praktijk MKJB - Spreekkamer