Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Intelligentieonderzoek van 2 ½ tot 16 jaar

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van zowel de sterke kanten van het kind alsook met welke vaardigheden het kind meer moeite heeft. 

Voor de bepaling van het intelligentieniveau wordt binnen praktijk MKJB gebruik gemaakt van de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-III-NL) en de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III-NL). De WISC-II-NL is een betrouwbaar en meest gebruikt onderzoeksmiddel en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De intelligentietest bestaat uit verbale (‘talige’) en performale (‘doe’) onderdelen.

De totale afname van het onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur, inclusief een korte pauze. De WPPSI-III-NL is een voorloper van de WISC-III-NL en voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden (2;6- 7;11). Het is eveneens een betrouwbare en valide intelligentietest voor deze leeftijdsgroep om de algemene cognitieve capaciteiten te meten. De afname van de kernsubtests duurt bij de leeftijdsgroep 2;6-3;11 gemiddeld 30 tot 35 minuten. Afname van de aanvullende subtest duurt ongeveer 5 tot 7 minuten.

Voor de oudere leeftijdsgroep (4;0-7;11) duurt de afname van de kernsubtests gemiddeld 40 tot 50 minuten. Het afnemen van de aanvullende 5 subtests en de optionele 2 duurt 30 tot 40 minuten. Beide testen worden individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De scores die het kind behaalt op de verschillende onderdelen worden vergeleken met die van zijn of haar leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoeverre een kind zich ontwikkelt ten opzichte van het gemiddelde. Uit het onderzoek komt een totale intelligentiescore naar voren ofwel het IQ (Intelligentie Quotient). Het IQ zegt iets over het algehele ontwikkelingsniveau. Naast het totale intelligentieniveau wordt zowel het verbale- als het performale intelligentieniveau berekend.

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route