Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Intelligentieonderzoek

Waarom een intelligentietest?
Een intelligentieonderzoek is effectief om af te nemen als u bijvoorbeeld benieuwd bent naar het intelligentieniveau van uw kind en dit wilt objectiveren, u het idee heeft dat uw kind op school wordt over- of ondervraagd, wilt weten welke leerprestaties u van uw kind mag verwachten, informatie wilt over de sterke en minder sterke kanten van uw zoon of dochter, bij vermoedens van hoogbegaafdheid bij uw kind maar ook als u met school van mening verschilt over de daadwerkelijke capaciteiten van uw zoon of dochter, kan een intelligentieonderzoek een objectief antwoord geven.
 
Wat is intelligentie?
Intelligentie kan omschreven worden als het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving te kunnen omgaan. Intelligentie zegt iets over hoe goed het een kind lukt zich aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate een kind over vaardigheden beschikt die daarin van hem/haar verwacht worden. Het zegt iets over het gemak waarmee we de wereld om ons heen begrijpen. Intelligentie heeft betrekking op de vaardigheid waarmee we de informatie uit onze omgeving kunnen verwerken en daar vervolgens betekenis aan kunnen geven door erover na te denken. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. 
 
Wat is een intelligentieonderzoek?
Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van zowel de sterke kanten van het kind alsook met welke vaardigheden het kind meer moeite heeft. Voor de bepaling van het intelligentieniveau wordt binnen praktijk MKJB gebruik gemaakt van de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-III-NL) en de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III-NL). De WISC-II-NL is een betrouwbaar en meest gebruikt onderzoeksmiddel en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De intelligentietest bestaat uit verbale (‘talige’) en performale (‘doe’) onderdelen. De totale afname van het onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur, inclusief een korte pauze. De WPPSI-III-NL is een voorloper van de WISC-III-NL en voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden (2;6- 7;11). Het is eveneens een betrouwbare en valide intelligentietest voor deze leeftijdsgroep om de algemene cognitieve capaciteiten te meten. De afname van de kernsubtests duurt bij de leeftijdsgroep 2;6-3;11 gemiddeld 30 tot 35 minuten. Afname van de aanvullende subtest duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. Voor de oudere leeftijdsgroep (4;0-7;11) duurt de afname van de kernsubtests gemiddeld 40 tot 50 minuten. Het afnemen van de aanvullende 5 subtests en de optionele 2 duurt 30 tot 40 minuten. Beide testen worden individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De scores die het kind behaalt op de verschillende onderdelen worden vergeleken met die van zijn of haar leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoeverre een kind zich ontwikkelt ten opzichte van het gemiddelde. Uit het onderzoek komt een totale intelligentiescore naar voren ofwel het IQ (Intelligentie Quotient). Het IQ zegt iets over het algehele ontwikkelingsniveau. Naast het totale intelligentieniveau wordt zowel het verbale- als het performale intelligentieniveau berekend.

Het intelligentieonderzoek omvat:
 • Intakegesprek
 • Testafname
 • Onderzoeksverslag: uitgebreide analyse van de cognitieve vaardigheden
 • Adviesgesprek: gesprek met ouders om de onderzoeksresultaten verder toe te lichten en (eventuele) handelingsgerichte adviezen die thuis en op school toegepast kunnen worden
Het afnemen van de test zal een dagdeel in beslag nemen. U kunt uw kind hiervoor direct aanmelden en heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Kosten intelligentieonderzoek (WISC-III-NL en WPPSI-III-NL)
De kosten voor een intelligentieonderzoek komen in de regel niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd, informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar. De totale kosten bedragen 550 euro (incl. BTW). 
 
Voor meer informatie of voor het inplannen van een onderzoek kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route