Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Links

www.brainwiki.nl
Website voor jongeren met informatie over psychische problemen

www.autisme.nl
Nederlandse vereniging voor autisme

www.balansdigitaal.nl
Informatie over ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie, DCD, MCDD, NLD, ODD, CD, PDD-NOS

www.emdr.nl
Methode voor traumaverwerking

www.pesten.startpagina.nl
Alles over pesten

www.villapinedo.nl
Website voor jongeren van gescheiden ouders

www.kopstoring.nl
Website voor jongeren met een ouder met psychiatrische problemen

www.selectiefmutisme.nl of  www.spreektvoorzich.nl
Informatie over selectief mutisme

www.bibbers.nl
Tips en informatie bij angst en/of dwang

www.psychotherapie.nl
Nederlandse vereniging van psychotherapie

www.minvws.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer
Psychowijzer biedt heldere en betrouwbare informatie over psychische gezondheid en psychische problemen

Digitale cliëntenfolder LVVP

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route