Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Team praktijk MKJB

De praktijk wordt gevoerd door Ellen Berghuis, ontwikkelingspsycholoog en door de overheid erkende (BIG-geregistreerde) psychotherapeut. Daarnaast zijn werkzaam binnen de praktijk Nienke Visser (neuropsycholoog) en voor ondersteunende werkzaamheden Hennie van den Berkhof.

We zijn wij verbonden met de Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper te Amersfoort waar het gaat om het waarnemen in (on)verwachte situaties met als gevolg langere afwezigheid van uw psychotherapeut en ten behoeve van de indicatiestelling.

 

Drs. E. Berghuis
Ontwikkelingspsycholoog, BIG-geregistreerd psychotherapeut en (basis) EMDR-therapeut

Lidmaatschappen:
Lid van de Vereniging Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Aspirant lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Opleiding en werkervaring Ellen Berghuis:
Ellen Berghuis heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar ze cum laude is afgestudeerd. Daarnaast heeft zij de 4-jarige post-doctorale opleiding tot Kinder- en Jeugdpsychotherapeut voltooid met als accent integratieve psychotherapie.
Ellen Berghuis heeft na haar studie bij de Vrije Universiteit gewerkt als onderzoekster. Ook heeft zij werkervaring opgedaan bij de afdeling Medische Psychologie voor kinderen en jeugdigen binnen het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Daarnaast heeft Ellen Berghuis ruim vijf jaar gewerkt als ontwikkelingspsycholoog en psychotherapeut op de polikliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij GGz Centraal Fornhese (voorheen Meerkanten) te Barneveld en circa twee jaar als vrijgevestigd psychotherapeut binnen de Maatschap Kinder- & Jeugdpsychotherapie Barneveld.

 

Drs. N.S. Visser
Neuropsycholoog en i.o. tot (basis) cognitief gedragstherapeut

Lidmaatschappen:
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Opleiding en werkervaring Nienke Visser:
Nienke Visser heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen in de afstudeerrichting Hersenen en Gedrag (neuropsychologie). Ze heeft hierbij een klinische stage gelopen op de afdeling Neurologie in het UMC St. Radboud te Nijmegen. Tevens heeft ze hier aaneensluitend haar basisaantekening psychodiagnostiek behaald. Tijdens haar studie werkte Nienke als student-assistent bij het Universitair Medisch Centrum Groningen om bachelor-studenten Geneeskunde te coachen bij gespreksvaardigheid. Na in 2012 te zijn afgestudeerd, kon ze vrijwel direct aan de slag bij het samenwerkingsverband Fultura te Sneek. Hier werkt ze met leerlingen van het voortgezet onderwijs van alle niveaus en leeftijden. Nienke heeft hier veel ervaring opgedaan met (neuro)psychologisch testonderzoek naar leer- en gedragsstoornissen, maar ook naar het ondersteunen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is ze werkzaam bij het SWV PassendWijs te Arnhem binnen het basisonderwijs. Naast het werk in het onderwijs zet Nienke zich graag in bij praktijk MKJB! Haar werkzaamheden binnen de praktijk bestaan, vanwege haar expertise, voornamelijk aan het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie-, neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek) en tevens behandeling/begeleiding.

 

Mw. H. van den Berkhof
Administratief medewerker

 

Achtergrond Hennie van den Berkhof:
Hennie van den Berkhof is de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest binnen de administratieve en secretariële ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg en weet de weg in het complexe bureaucratische zorglandschap van Nederland.

Zij is op de hoogte van de wet- en regelgeving, beschikt over veel kennis binnen de sector en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn voor haar een belangrijke reden geweest om te starten met een eigen onderneming. Zij ondersteunt de administratieve processen binnen de praktijk zodat behandelaars zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten, namelijk het behandelen van cliënten met psychische problemen.

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route