Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Vergoeding

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ, zoals beschreven in de Jeugdwet. Indien u de zorg voor uw zoon of dochter vergoed wilt krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig die aan de eisen van de overheid voldoet. Praktijk MKJB heeft een contract met de gemeente Foodvalley. De gemeente Foodvalley omvat de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Woont u in een van deze gemeenten dan kunt u terecht bij praktijk MKJB en zal de behandeling vergoed worden.
 
Klik hier voor een overzicht met woonplaatsen die vallen binnen de regio Foodvalley.

Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar
Voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Alle benodigde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de hieronder gestelde voorwaarden van de verwijzing:
 • Behandelingen binnen de Generalistische Basis (GB-GGZ) en Gespecialiseerde (S-GGZ) worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of een medisch specialist.
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welk soort psychologische zorg nodig is (GB-GGZ of S-GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig.
 • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig, tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Praktijk MKJB heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor verdere informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor de behandeltarieven van praktijk MKJB voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage en eigen risico
Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt het wettelijk vastgestelde eigen risico. De behandelingen binnen de Jeugd-GGZ (tot 18 jaar) vallen onder de Jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.
 
Cogmed werkgeheugentraining
De Cogmed werkgeheugentraining valt niet onder de basisverzekering. De kosten van de volledige training bedraagt 850 euro (incl. BTW).

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route