Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Behandelaanbod

Praktijk MKJB richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar en hun ouders. Klacht- en vraaggebieden kunnen zijn:

• Stemmingsklachten
• Angstklachten
• Emotieregulatieproblemen
• Dwangklachten
• Gedragsproblemen
• Druk of agressief gedrag
• Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
• Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
• Pestervaringen
• Rouwverwerking
• Faalangst
• Sociale problemen
• Gezinsproblemen
• Slaapproblemen
• Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
• Trauma's
• Eetproblemen
• Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

De behandelingen binnen praktijk MKJB hebben een integratief karakter en zijn gericht op het opheffen van de psychische klachten dan wel het voor de cliënt beter beheersbaar maken van de problematiek. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit verschillende referentiekaders ofwel stromingen binnen de psychotherapie. Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd en de problematiek van de cliënt wordt de behandeling op maat aangepast. Integratieve psychotherapie is een doelgerichte therapie die uitgaat van de mens als uniek persoon. Door verschillende stromingen binnen de psychotherapie te integreren of samen te voegen is het zeer breed inzetbaar.
 
Overwegend worden binnen praktijk MKJB de problemen (cognitief) gedragstherapeutisch behandeld. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan gedragsverandering en de aanpak van negatieve en destructieve gedachten. Bij kinderen vindt ook behandeling plaats in de vorm van speltherapie.
De behandelingen kunnen bestaan uit ouderbegeleiding (mediatietherapie), psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie (o.a. probleem-, klacht- en oplossingsgerichte therapie), inzichtgevende therapie (o.a. cliëntgerichte en psychoanalytische psychotherapie), speltherapie, systeemtherapie (gezinstherapie) en e-health (blended therapie: een combinatie van online en face-to-face hulpverlening). Eveneens is EMDR-behandeling mogelijk. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
 
Speciale expertise binnen de praktijk MKJB betreft de Cogmed werkgeheugentraining. 

Voor medicamenteuze behandeling hebben wij een samenwerkingsverband met dr. T.D. van Mierlo en dr. P.W. Meijers, kinderartsen van het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en met dr. P.H.G. Hogeman, kinderarts en werkzaam bij AlleskITs te Amersfoort.


   

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route